לכניסה לתפריט המכשיר יש ללחוץ על הכפתור האמצעי

1 בהירות תצוגה

1,2,3
1 - מעומעם, מתאים בעיקר לנהיגה בלילה
2- מצב ביניים
3- בהיר, מתאים לנהיגה בתנאי תאורה חזקה

2 מצב חשוך

On / Off
מצב כהה מכבה את התצוגה עד שיש התראה. LED דיסקרטי אחד יישאר מואר כך שתדע שהמכשיר פועל כהלכה.
במהלך התרעה, התצוגה תתפקד כרגיל.
אם תלחץ על לחצן כלשהו בזמן מצב חשוך, התצוגה תחזור לתפקד נורמלית כמו כל כך שתבצע את ההתאמות הנדרשות.התצוגה תכבה שוב לאחר כמה שניות.

3 מצב לחישה

On / Off
מצב לחישה שומר את השמע מושתק כשאתה נוהג מתחת למהירות המותרת. אם תנהג מעל המהירות המותרת, השמע יתפקד כרגיל עד שתאט שוב.
מצב לחישה יכלול הגדרת מרווח המהירות שלך. לדוגמא, אם יש לך מרווח הגדרת מהירות של 10%, מצב לחישה יהיה פעיל עד שאתה תהיה ב- 10% מעל המהירות המותרת להתרעה.
הערה: אם המהירות המותרת במיקום בבסיס הנתונים אינה ידועה, מצב לחישה לא יפעל וההתרעה תישמע כנורמלית.

4 התאמה אישית של מרחקי התרעה

מרחקי התרעה מותאמים אישית מאפשרים לך להתאים את מרחק האזהרה עבור כל סוג של התרעה בנפרד.
אם אתה לא רוצה לקבל התרעות מסויימות, אתה יכול להגדיר את המרחק המותאם אישית התראה ל OFF.
אנו ממליצים לך גם להפעיל את התאמה אוטומטית של מרחק התרעה, אשר באופן אוטומטי מקטין את מרחק ההתראה במהירויות איטיות יותר.
סוגים של התראה ואפשרויות:
מצלמות מהירות: OFF, 300.400.500.600.700.800.900
מצלמות ניידת ואזורי אכיפה ניידים: OFF, 300,500,700,900,1000
מצלמות מהירות ממוצעת ואזורי מהירות ממוצע: OFF, 300.400.500.600.700.800.900
יציאה מקטע אכיפת מהירות ממוצעת: OFF, 100.200.300.400.500.600
מיקומי בטיחות: OFF, 300.400.500.600.700.800.900
אזורי בית ספר: OFF, 100.200.300.400.500.600
מיקומי מידע: OFF, 300.400.500.600.700.800.900
מצלמות אור אדום: OFF, 100.200.300.400.500.600
מצלמות ללא דו"חות: OFF, 300.400.500.600.700.800.900
מצלמות במנהרה: OFF, 300.400.500.600.700.800.900
מקומות אישיים: OFF, 100.200.300.400.500.600
התראות בכיוון ההפוך: OFF, 100.200.300.400.500.600
מצלמות תנועה: OFF, 500,600,700,800,900,1000

מצלמות ניידות הם מקומות שבהם מוצבות מצלמות ניידות לעתים קרובות.
הציטה הוא לא גלאי רדאר או לייזר, כך שלא מדובר בזיהוי אקדח רדאר או לייזר בזמן אמת.
מיקומי בטיחות משמשים לתת אזהרה מראש על מצלמות בקרבת מקום, אבל לא היית מקבל דו"ח בכיוון נסיעה שלך.
לדוגמא, אם יש מצלמת אור אדום בצומת מסויים לכיוון דרום ותגיע מכל אחד מהכיוונים האחרים תקבל התרעה על המצלמה כך שתדע על קיומה.
מיקומי מידע משמשים להתריע על מקומות בהם תרצה לקבל תשומת לב נוספת, כגון עקומות מסוכנות.

במהלך נסיעה בקטע אכיפת מהירות ממוצעת, המהירות הממוצעת שלך מחושבת מההתחלה של האזור למיקום הנוכחי שלך.
אם האזור הוא ארוך מאוד, המהירות הממוצעת שלך עשויה להיות מחושבת בין כל מצלמה או קבוצה של מצלמות.

5 התרעת מהירות חורגת

On / Off לכל סוג של התרעה
התרעות מהירות חורגת הן צפצופים שיישמעו אם נוהגים מעל המהירות המוותרת כאשר מתקרבים למיקום המופיע מסד הנתונים. אתה יכול לבחור להפעיל/לבטל לכל סוג של התרעה.
אם תכבה התרעת מהירות חורגת, תישמע אזהרה הרגילה לכל התרעה, אבל אתה לא תקבל התרעה אם תנהג מעל המהירות המותרת כאשר תתקרב למיקום מסד הנתונים.
התרעות מהירות חורגת תעבוד בשילוב עם התרעת מהירות רציפה ומרווח התרעת מהירות, תוכל לכוונן איך אתה רוצה שהמכשיר שלך יפעל, קטעי מהירות ממוצעת אינם נכללים במצב זה ותמיד תהיה עליהם התרעת מהירות חורגת.

6 קביעת מרחק התרעה אוטומטי

On / Off
מרחק התרעה אוטומטי, מקטין את מרחק ההתרעה במהירויות איטיות יותר.

7 מרווח התרעת מהירות

0, 5%, 10%, 15%
מרווח מהירות ההתרעה מאפשר לך להגדיל את מהירות הפעלת ההתרעה להיות מעל המהירות המותרת.
לדוגמא, אם תבחר 10%, לא תקבל התרעת מהירות חורגת עד שאתה יותר מ 10% מעל המהירות המותרת.
מרווח מהירות התראה עובד גם עם מצב לחישה
אזורי מהירות הממוצעת אינם נכללים בהגדרה זו.

8 התרעת מהירות חורגת רציפה

On / Off
התרעת מהירות חורגת רציפה שולטת התדירות של התרעות מהירות חורגת.
במצב ON תינתן התרעת מהירות חורגת באופן קבוע כאשר אתה נוהג מעל המהירות המותרת.
כיבוי המערכת תתריע רק פעם אחת אם מהירותך גבוהה מהמהירות המותרת בעת קבלת ההתרעה.
אם לא תוריד את המהירות מתחת למגבלת המהירות, 75 מטרים מהמיקום המאוחסן תשמע התרעה נוספת.

9 צליל הפעלה ראשונית

On / Off
במצב ON ישמע הצליל לפני כל התרעה

10 צליל מעבר בנקודת מצלמת המהירות

On / Off
במצב ON ישמע צליל בעת מעבר הרכב ליד הנקודה בה מוצבת מצלמת המהירות למשל

11 כיול מהירות GPS

-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 , 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10 I בדרך כלל מד האוץ ברכב שלך יראה מהירות גדולה יותר ממד האוץ במכשיר הציטה, כיוון שיצרני הרכב רוצים לוודא שלא תחרוג מהמהירות המותרת אם חשוב לך ששני מדי האוץ יהיו זהים תוכל לכייל את מדץ האוץ של הציטה להתאים לזה של הרכב.

12 התרעת איבוד אות לוין

On / Off
במצב ON כאשר המכשיר יאבד אות לוין הוא יתריע על ידי צפצוף.
ברגע שיתחבר שוב ללוין ישמע צפצוף נוסף.

13 יחידות מהירות

1, 2
1 = קמ"ש".
2 = מייל"ש".

14 מחיקת מיקומים אישיים

Yes / No
בחירה ב YES תמחוק את כל המיקומים האישיים מזיכרון הציטה.
יש ללחוץ MENU כדי לאשר את המחיקה.

15 חזור להגדרות יצרן

Yes / No
בחירה ב YES תחזיר את הגדרות הציטה להגדרות מקוריות.
יש לאשר את הפעולה בלחיצה על MENU.

16 כיוון שעון

OFF, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, GMT, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 ,5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, OFF
אם השעון במכשיר אינו מראה את השעה הנכונה, ניתן לכוון אותו כך שיציג את השעה הנכונה

17 התרעת מעבר מהירות אישית

00, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 150, 160
הפעלת התרעת מעבר מהירות אישית תשמיע צליל בכל פעם שאתה עולה על המהירות שקבעת.
כל עוד תהיה מעל המהירות שקבעת תשמע ההתרעה.
אם אינך רוצה להשתמש בתכונה זו, בחר 00.

כיוון עוצמת שמע

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
ניתן להתאים את עוצמת השמע על ידי לחיצה על הכפתורים למעלה או למטה בזמן נהיגה או עצירה.

מקומים אישיים

מקומות אישיים הם נקודות שאתה "יכול לשמור בזיכרון הציטה שלך.
בפעם הבאה שאתה נוהג כלפי נקודה ששמרת ובאותו הכיוון תקבל התרעה. אתה יכול לאחסן עד 64 מקומות אישיים.
התנאי לשמירת מיקום אישי הוא שאתה חייב להיות בנהיגה (ויש קליטת GPS) .
לשמירת מיקום חדש, לחץ והחזק את הכפתור למעלה בזמן הנסיעה בעת מעבר ליד הנקודה שאתה רוצה לאחסן.
כדי להסיר מקום אישי בעת הנהיגה, לחץ והחזק את הכפתור למטה במהלך ההתרעה על המיקום האישי.
אתה יכול למחוק את כל המקומות האישיים שלך דרך התפריט הראשי. כפתור מטה מבצע פונקציות שונות כפי שתואר לעיל.

השתקת התרעה

השתקת התרעה מאפשרת לך להשתיק מיידית את השמע של ההתרעה הנוכחית על ידי לחיצה על הכפתור למטה.
אתה יכול לחדש את ההתרעה הנוכחית על ידי לחיצה על הכפתור למטה שוב.
התצוגה של הציטה תמשיך לפעול כרגיל במצב השתקה של ההתרעה הנוכחית.

ביטול התרעה

ביטול התרעה מאפשר לך לבטל את ההתרעה הנוכחית מיידית על ידי לחיצה על הכפתור למטה.
הציטה יחזור למצב נהיגה רגיל ויתריע על המיקום הבא במסד הנתונים כרגיל.

מצב הדגמה

לחץ לחיצה ארוכה של שני הכפתורים למעלה ולמטה ביחד לכמה שניות כדי להתחיל את מצב ההדגמה.
המכשיר ישמיע מספר דוגמאות התרעה.

הפעלה משקע USB

לחץ והחזק לחוץ לחצן כלשהו בעת חיבור כבל USB למחשב שלך, תוכל לבצע שינויים בתפריט.
ייתכן שתראה אזהרה "התקן USB לא מוכר" במחשב שלך, אבל הציטה שלך יעדכן באופן נורמלי לאחר שתנתק ותחבר אותו שוב למחשב.