תכונות מיוחדות C550i*מרחקי התרעה ומהירות התרעת "מהירות חורגת" ניתנים לכיוון עבור כל סוג התרעה שבבסיס הנתונים