להלן רשימת ההבדלים העיקריים בין מכשיר ה c550i החדש לבין ה c50i
1.אפשרות להחשיך את התצוגה , התצוגה תאיר רק בזמן התרעה
2. אפשרות להשקיט את המכשיר אם נוסעים מתחת למהירות החוקית ולא רוצים לשמוע התרעות
3. יציאת השתקה למערכת מולטימדיה
4. עדכון ע"י ממשק אינטרנטי ללא צורך בהתקנת תוכנה/דרייבר
5. תמיכה מתקדמת בהתרעה על מצלמות מהירות ממוצעת במידה ויותקנו כאלה
6. הזנת מתח 12 וולט ישירה ללא צורך במתאם USB
7. הגדרה מפורטת של טווחי ההתרעה לסוגי ההתרעות השונות
8. התאמת תצוגת המהירות במכשיר לתצוגת מד המהירות ברכב
9.השתקת התרעה - ניתן להשתיק במהירות את ההתרעה המושמעת במידה ונדרש
10. התרעה במידה וניתק הקשר עם הלוין